Сайт jet air в украине

Každé vozidlo má přiděleno identifikační číslo VIN (Vehicle Identification Number) . Tento kód identifikuje vozidlo a obsahuje mnoho zajímavých informací.

Právě podle tohoto unikátního kódu lze vozidlo vyhledat a prověřit. Více informací získáš v samostatném článku o  VIN kódu a jeho historii . 

Kód VIN lze vyčíst přímo v dokumentech vozidla (velký a malý technický průkaz, doklad o STK, zelená karta). Dále musí být VIN kód umístěn přímo na vozidle. Je zpravidla vytištěn na štítku nebo vyražené přímo do karosérie vozu. VIN kód lze nalézt na několika místech v autě, liší se podle značky vozu (viz horní obrázek ):

Foto:

Video: